Lions FarsøForsideKlubbenAktiviteterVenskabsklub   
  
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Klik her for besøge Nextwave

Lions Farsø har virkeområde i den gamle Farsø Kommunes område, hvor der ydes humanitær hjælp af forskellig art. Der ydes også hjælp til nationale og internationale projekter.

Lions Farsø støtter Lions' ungdomsudveksling, hvor vi - for at fremme den mellemfolkelige forståelse - sender unge til Lions-lejre i andre lande eller modtager unge fra hele verden .

Sådan skaffes pengene. Klubbens økonomiske grundlag for det humanitære arbejde skabes gennem medlemmernes personlige indsats på en række områder.

I december udgives en Lions-avis med støtteannoncer. Der arrangeres  nytårsmarch med udgangspunkt fra herregården Hessel. Overskuddet herfra danner sammen med overskuddet fra salget af de lokalhistoriske bøger »Barn af Himmerland«, der udgives i samarbejde med en række naboklubber, det faste økonomiske fundament for klubbens virke. Ud over dette deltager vi også i den årlige tulipan-aktivitet.

Alle arrangementer gennemføres ved hjælp af medlemmernes ulønnede arbejdsindsats. Alle indsamlede midler går ubeskåret til humanitære og alment velgørende formål.

 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark